Journalister mister grepet på nett

Store deler av det skandinaviske publikum foretrekker nettsider som ikke er redigert av journalister. – Urovekkende, mener professor Frank Aarebrot.

Skandinavisk-medieunderskelse-Nordiske-MediedagerFoto-Jarle-H-Moe.JPG
Foto av Jarle H. Moe

Aarebrot presenterte tidligere i mai den unike, skandinaviske medieundersøkelsen utført av Respons Analyse for Nordiske Mediedager.

Et av funnene er at rundt en tredel av mediebrukerne  i Danmark, Sverige og Norge foretrekker kategorien ”andre nettsider” fremfor dem som er redigert og publisert av mediehus, når de skal angi hvilke nettsider som dekker deres interesser best.

Hopper over journalistikk
-Det betyr at de hopper over det journalistiske leddet. Det er en utvikling som jeg mener kan være bekymringsfull, og i hvert fall burde kalle til debatt. Vi ser at mer eller mindre forvirrede mennesker søker å bekrefte sitt virkelighetsbilde gjennom nettforum og blogger som ikke har gjennomgått journalistisk kvalitetskontroll eller kildekritikk, sier professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen.

En parallell undersøkelse blant skandinaviske journalister viser at journalistene fortsatt foretrekker de tradisjonelle mediehusenes nettsider.
 
-Jeg hadde vært mer komfortabel dersom journalistene var de ivrigste på andre nettsider. De har som jobb å søke og kvalitetssikre informasjon. Da må de også finne den informasjonen på mer ”rølpete” nettsider, sier Aarebrot.

Minst venstrevridd i Norge
Medieundersøkelsen har blitt gjennomført siden 1999 av Nordiske Mediedager. I år er den for første gang gjort både i Norge, Sverige og Danmark. 4000 journalister og publikum er stilt nærmere 50 spørsmål, om medievaner, mediekvalitet og relevans og tiltro til medier.

Aarebrot kunne fortelle om store ulikheter mellom de skandinaviske land, både blant befolkningen generelt og blant journalister.

Det tradisjonelle ”Journalistenes Storting” kunne denne gang utvides til de øvrige skandinaviske land. Medieundersøkelsen viser at journalistene i alle de skandinaviske land er venstrevridde, men at gapet er større både i Sverige og Danmark enn i Norge.

I Norge er det særlig SV, Ap og Venstre som er overrepresentert blant journalister. I Sverige er Vänsterpartiet og Miljøpartiet kraftig overrepresentert, mens den største vinneren blant journalister i Danmark er Radikale Venstre, et tradisjonelt sentrumsparti som nå sitter i den rød-grønne regjeringen.

Skandinavisk medieundersøkelse er utført av Respons Analyse AS. Den er gjennomført i tiden 16. februar til 2. mars 2012. Ca 600 journalister og ca 800 av befolkningen i hvert av de tre skandinaviske landene deltok, til sammen rundt 4000.