Jump to content

Our Partners

Tinius Trust

Tinius Trust

Stiftelsen Tinius kontrollerer den største aksjeposten i medieselskapet Schibsted ASA. Stiftelsens skal sikre en sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet og påse at redaksjonene i selskapet er frie og uavhengige, preget av kvalitet og troverdighet. Stiftelsen støtter også prosjekter som påvirker vesentlige rammebetingelser for frie og uavhengige redaksjoner.

Agenda vestlandet WEB

Agenda Vestlandet

Agenda Vestlandet er ei stifting oppretta av Sparebanken Vest for å vere ei drivkraft i grøne skiftet på Vestlandet.