Jump to content

Our Partners

Tinius Trust

Tinius Trust

Stiftelsen Tinius kontrollerer den største aksjeposten i medieselskapet Schibsted ASA. Stiftelsens skal sikre en sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet og påse at redaksjonene i selskapet er frie og uavhengige, preget av kvalitet og troverdighet. Stiftelsen støtter også prosjekter som påvirker vesentlige rammebetingelser for frie og uavhengige redaksjoner.