Jump to content
Archive: 2022

KPI-er og business cases: Har blårussene kuppet redaksjonene?

Norske medieøkonomi har vært gjennom en total transformasjon siden finanskrisen i 2008. I dag utgjør brukerinntekter et viktig fundament i inntektsmodellene til de fleste mediehusene, men stadig mer lukkede nettaviser gjør det også vanskelig å rekruttere nye abonnenter. I stordataens tidsalder der alt kan måles holder det ikke lenger bare med en god journalistisk idé. Business caser, KPI-er, metrics og brukeranalyser har etter hvert blitt en integrert del av den redaksjonelle prosessen.

Vi har invitert fire toppsjefer fra store norske mediehus for å snakke om utfordringene og mulighetene i den digitale medieøkonomi fremover.

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.