Jump to content
Archive: 2022

NMD Fordypning: Hemmeligheten bak en god casting

Hva er det som gjør at noen tv-øyeblikk blir snakkiser og allemannseie? Mye av svaret ligger nettopp i hvem det handler om. En vellykket casting er et være eller ikke være for en TV-satsing. Så hva er det som gjør at noe funker og noen annet ikke funker? Hvordan setter man sammen et så stort lag som i for eksempel «71 Grader Nord»? Hvor sikker er man når kamera går første opptaksdag? Hva ser de etter, hvilke hensyn må de ta – og hvordan samarbeider de med TV-kanalene?

To av de meste rutinerte i faget deler sine erfaringer i denne fordypningen. Vi har samlet to erfarne castere for å dele erfaring og kunnskap

Casting

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.