Jump to content
Archive: 2022

Toppmøtet

Etter to uforutsigbare år med koronakrise opplever vi plutselig et Europa i krig, der suget etter nyhetsjournalistikk kan virke som ett av få lyspunkter. De siste rapportene viser nemlig oppløftende leser- og seertall fra et nyhetssøkende folk. Men der tillit er medienes viktigste kapital, er desinformasjon og mistro en økende utfordring for alle som befatter seg med journalistikk.

Alle mediehus opplever høy fart og evig endring. Men går det fort nok? Omstiller de seg nok? Og går omstillingen fort nok i forhold til brukermønster som forandre landskapet kontinuerlig? Digital kompetanse er et forslitt uttrykk, men er blitt et kritisk konkurransefortrinn i både produktutvikling, tjenester og i selve staben. Kampen om kunnskap er høyst reell.

Tradisjonen tro har vi samlet medietopper for å snakke om dette! Og om konkurranse, rettigheter, forretningsmodeller, strømmekrigen, bærekraft, sårbarhet og samarbeid - og kampen om talentene.

52051215652 26fc102fef c

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.