Jump to content
Archive: 2022

Vi rydder i strømmekaoset

Nye aktører, strategier og samarbeidsformer forandrer spillereglene i tv-markedet og konkurransesituasjonen utvikler seg stadig. Hvor mange strømmeaktører er det egentlig plass til i det Norske markedet? Hva kan utviklingen ha å si for tv-bransjen? Og hvordan ser dette markedet ut i framtiden? Publiseringssjef i NRK Super, Andreas Seierstad, gir oss en oversikt over det internasjonale strømmemarkedet og snakker om hva endringene i markedet kan bety for norske aktører og tilbudet til seerne.

Contributors

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.