Jump to content
Archive: 2022

Vi rydder i strømmekaoset

Nye aktører, strategier og samarbeidsformer forandrer spillereglene i tv-markedet og konkurransesituasjonen utvikler seg stadig. Hvor mange strømmeaktører er det egentlig plass til i det Norske markedet? Hva kan utviklingen ha å si for tv-bransjen? Og hvordan ser dette markedet ut i framtiden? Publiseringssjef i NRK Super, Andreas Seierstad, gir oss en oversikt over det internasjonale strømmemarkedet og snakker om hva endringene i markedet kan bety for norske aktører og tilbudet til seerne.

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.