Jump to content

Anders Hofseth

Anders Hofseth er strategisk rådgiver og kommentator i NRKbeta – NRKs sandkasse for teknologi og medier. Han arbeider med medieanalyse, innholdsutvikling og journalistikk. De siste årene har han vært særlig opptatt av medienes rolle i demokratiet og påvirkningsoperasjoner. Generelt er han fascinert av trender, endringer og hva som får samfunnet til å tikke. Hofseth har bred bakgrunn fra fjernsynsproduksjon og innholdsstrategi, og er Journalist Fellow fra Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford.

Anders Hofseth

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.