Jump to content

Anders Pamer

Anders Pamer er sportskommentator i Bergens Tidende og har tidligere hatt samme rollen i Bergensavisen. Gjennom 17 år har han arbeidet som sportsjournalist og kommentator i de to bergensavisene.

Anders Pamer

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.