Jump to content

Anine Kierulf

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved UiO og spesialrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hun har tidligere vært advokat og dommerfullmektig. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet. 

I 2013 ble Anine Natt&Dags «Årets stemme» som «en forbilledlig formidler av jus i den offentlige debatten, og fordi hun protesterer mot en innadvendt og berøringsvegrende kultur i akademia». I 2015 ble hun tildelt Norges forskningsråds formidlingspris «for å være en viktig og troverdig stemme i offentligheten i spørsmål som angår menneskerettigheter og ytringsfrihet» og Akademikerprisen for«forskning og engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter». Hun fikk Advokatforeningen Oslo krets’ Æresbevisning 2019.

Anine Kierulf foto Kjetil Ree

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.