Jump to content

Are Stokstad

Are Stokstad er konsernsjef Amedia. Han kom fra stillingen som konserndirektør i A-pressen, og har tidligere vært leder av Mediebedriftenes Landsforening. Han har vært ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Østlands-Posten fra 1997-2009 og har tidligere arbeidet i flere norske aviser.

Are Stokstad

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.