Jump to content

Bjørn H. Samset

Bjørn H. Samset er seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, og en av Norges deltakere i FNs Klimapanel. Han jobber med global klimautvikling de kommende tiårene, og med klimavirkningene av sot og luftforurensning. Tidligere har han vært partikkelfysiker ved Universitetet i Oslo, og deltatt blant annet i letingen etter Higgs-bosonet. 

Samset er en aktiv fagformidler og deltaker i den norske klimadebatten, med fokus på å presentere det naturvitenskapelige faggrunnlaget for politikk og tilpasninger. Han har gitt ut flere bøker, og fikk Norges forskningsråds formidlingspris i 2018. I 2019 ledet han Nobelforum i Universitetets Aula, med blant andre fredsprisvinner Al Gore på talelisten.

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.