Jump to content

Christian Holst Meinseth

Christian Holst Meinseth har bakgrunn som produsent, kreativ leder og innholdsutvikler fra produksjonsbransjen. De siste årene har han jobbet i NENT der han startet som utviklingssjef og kreativ leder og nå leder programavdelingen i Norge.

Christian Holst Meinseth

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.