Jump to content

Christian Nicolai Bjørke

Christian Nicolai Bjørke er undersøkende journalist i NRK. Christian Nicolai har tidligere jobbet i Vårt Land og Svalbardposten.

Christian Nicolai Bjørke

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.