Jump to content

Egil Sundvor

Egil Sundvor har vært redaktør i NRK Sport fra august 2016. Han har tidligere vært tilknyttet Strategidivisjonen NRK – organisasjon og ledelse, og vært redaksjonssjef i Dokumentar og samfunn i NRK.

Egil Sundvor

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.