Jump to content

Elisabeth Natvig

Viseadmiral Natvig er født i Oslo i 1960. Hun gjennomførte grunnleggende befalskurs ved KNM Tordenskjold i 1980 og tjenestegjorde deretter i ulike sambandsstillinger i Sjøforsvaret frem til slutten av 1990-tallet. I denne perioden fullførte hun også en ingeniørgrad i elektronikk ved ingeniørhøyskolen i Trondheim.

I 1999-00 fullførte hun videregående offisersutdanning ved Forsvarets høgskole, og tjenestegjorde deretter ved Informatikkstaben ved Forsvarets overkommando. I 2002 ble hun beordret til sjef for Informatikkstaben og forfremmet til flaggkommandør.

Mellom 2002 og 2012 hadde Natvig flere ulike lederstillinger, blant annet som sjef for Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll og informasjonssystemer, Forsvaret logistikkorganisasjon avdeling for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (FLO IKT) og deretter som stabssjef i FLO. I 2012 ble Natvig forfremmet til kontreadmiral og beordret som sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. I 2016 fikk hun stilling som sjef for Planavdelingen i Forsvarsstaben.

I august 2019 ble Natvig forfremmet til viseadmiral og beordret som sjef for Forsvarsstaben.

Elisabeth Natvig

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.