Jump to content

Erik Waatland

Erik Waatland er ansvarlig redaktør, daglig leder og eier av Medier24 og KOM24. Han er utdannet ved Norges Kreative Fagskole og Southampton Solent University. Waatland har tidligere vært presse- og informasjonsoffiser i Hæren, og har pressebakgrunn fra blant annet NRK, Trønder-Avisa og Medier24.

Erik Waatland

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.