Jump to content

Gaute Kokkvold

Gaute Kokkvoll er produktsjef i Factiverse. Han hadde sin egen faktasjekk oppstart i 2015, og har siden jobbet med flere oppstartsbedrifter i Norge og internasjonalt, hovedsakelig innen gamification og byggeengasjerende tjenester. Gaute er en sterk tro på mediekunnskap og teknologi for å støtte bedre tenkning og bedre tilgang til troverdig informasjon.

Gaute Kokkvold

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.