Jump to content

Hans Christian Holte

Hans Christian Holte er en norsk offentlig tjenestemann som har hatt flere lederstillinger i offentlig forvaltning. Siden 2020 er han direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Hans Christian Holte 5 1 1

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.