Jump to content

Heidi Thomassen

Heidi Thomassen er Analyseansvarlig i Bauer Media. Heidi er også styremedlem i Strategi- og Analyseforeningen og har lang erfaring fra mediebransjen og både fra mediebyrå og analysebyrå. Heidi er utdannet fra Handelshøyskolen BI og UiO.

Heidi Thomassen lite bilde

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.