Jump to content

Henning Carr Ekroll

Henning Carr Ekroll er nyhetssjef i Aftenposten. Har har også jobbet med en rekke graveprosjekter i redaksjonen de siste årene, både som journalist og reportasjeleder. Han har skrevet boken «Skattepengene som forsvant», som omhandler offentlig pengebruk.

Henning

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.