Jump to content

Henrik Bøe

Henrik Bøe er undersøkende journalist i NRK, med spesialkompetanse på datastøttet journalistikk, illustrasjoner og animasjoner. Han har de siste årene laget flere saker der skraping av nettsider og en leken presentasjon har stått sentralt. Henrik jobber ved NRKs kontor i Tønsberg.

Henrik Bøe

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.