Jump to content

Ingeborg Heldal

Ingeborg Heldal er ansvarlig redaktør for Norges største kvinnemagasin, KK, og har vært det de siste fem årene. Tidligere har hun redaktørerfaring fra Cosmopolitan og Side2. Hun er også en begeistret Eurovision-entusiast og har de siste ti årene vært en fast del av panelet i NRKs «Adresse»-programmer.

Ingeborg Heldal Foto Astrid Waller

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.