Jump to content

Jens Serup

Jens Serup er partner i sikkerhetsselskapet Guardian - Security Risk Management og har mangeårig erfaring med kriseledelse i konfliktsoner. 

I over 15 år har han håndtert komplekse høyrisiko-hendelser på både strategisk og operasjonelt nivå. Han har tidligere jobbet 19 år i den danske hæren og var en av de de første offiserene som utdannet seg til gisselforhandler. 

Serup er hovedperson i DRs podcast-serie Gidselforhandleren fra 2020, samt i tv-serien Gidsel som kom i 2022. Begge handler om forhandlingene med Den islamske staten om fotograf Daniel Rye og journalist James Foley.

Jens Serup

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.