Jump to content

Karen Helene Ulltveit-Moe

Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er også medlem av Norges Banks Hovedstyre og styreleder ved Norges Handelshøyskole. Hun har bred styreerfaring fra næringslivet og har vært og har vært leder eller medlem av en rekke offentlige utvalg, herunder Skauge-utvalget, Finanskriseutvalget, Europautredningen, Havbruksskatteutvalget og Skatteutvalget. Hun var også medlem av the Lancet commission Global Health 2035. Hun er Research Fellow ved Centre for Economic Policy Research (CEPR) og CESifo, og valgt medlem av det Det Norske Videnskaps-Akademi.

Karen Ulltveit Moe

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.