Jump to content

Kim Strømstad

Kim Strømstad er produsent i Fremantle og har produsert de første to sesongene av «Maskorama». Fra 2010 – 2019 var han produsent og bildeprodusent hos Warner Bros og Dinamo Story, men begynte i NRK som assistent, script, innspillingsleder og til slutt producer fra 1999 – 2010. Han har jobbet med blant annet «Idol», «Nobelkonserten», «Spellemannprisen», «Eurovision Song Contest» og «Melodi Grand Prix».

Han har en BA i fjernsynsregi fra INN.

Kim Strømstad

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.