Jump to content

Kirsti Husby

Kirsti Husby er sjefredaktør i Adresseavisen, en jobb hun har hatt siden 2017. Hun har jobbet i samme avis siden 1998 og har vært journalist, reportasjeleder, utviklingsredaktør og nyhetsredaktør. Kirsti har tidligere vært i SKUP-styret og i SKUP-juryen, og sitter nå i juryen til Den store journalistprisen. Hun ble i 2018 kåret til Årets kvinnelige medieleder.

Kirsti Husby

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.