Jump to content

Mads Bøyum

Mads Bøyum startet i BT våren 2010. Har vært Brann-journalist på fulltid fra 2013 og ble fast ansatt tidlig i 2014.

Mads Bøyum

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.