Jump to content

Mads Motrøen

Mads Motrøen er Senior prosjektleder og er ansvarlig for innsamling av data. Mads jobber med kvantitative prosjekter for alle Norstats mediekunder, og har også ansvar for Norstats politiske målinger for NRK, Aftenposten, Adresseavisen, Vårt land og Dagbladet.

Mads Motrøen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.