Jump to content

Marie Louise Sunde

Marie Louise Sunde jobber som kirurg, og har en doktorgrad i kirurgi. Sunde startet #HunSpanderer i 2015 - en organisasjon som jobber med å adressere ubevisst diskriminering på en måte som inkluderer både kvinner og menn, med humor, og helt uten å peke finger. #HunSpanderer har hatt to store kampanjer i Norge, begge har nådd over 1 million i sosiale medier. Som et resultat har Sunde vært invitert både til Michelle Obamas United State of Women Conference og som hovedtaler i FN. #HunSpanderer har lansert internasjonalt under navnet #ShesGotThis, og har hatt kampanjer i flere andre land. I år har Sunde sammen med 3 medgrundere startet AS ShesGotThis, som  sammen med næringslivet og forskningsmiljøer jobber for å fremskaffe løsninger som faktisk endrer holdninger og øker kjønnsbalansen i bedrifter gjennom digitale målingsverktøy og validering av tiltak. 

Previous sessions

2018

Marie Louise Sunde

Related sessions

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.