Jump to content

Øystein Olsen

Øystein Olsen var sentralbanksjef, utnevnt i en periode på seks år fra 1. januar 2017. Olsen satt i stillingen fra 1. januar 2011. Olsen har blant annet vært administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet. Han har vært leder for eller medlem av flere offentlige utvalg. Olsen har sosialøkonomisk embetseksamen fraUniversitetet i Oslo.

Øystein Olsen foto Nils Aasheim

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.