Jump to content

Ryan Duffy

Ryan Duffy er teknologijournalist hos det amerikanske medieselskapet Morning Brew. Han startet selskapets nyhetsbrev om teknologi, Emerging Tech Brew, som har mer enn 150.000 abonnenter og er blant de beste i klassen på åpningsrate. Duffy er en prisbelønnet journalist og har figurert i blant annet The New York Times, The Verge og The Texas Tribune. Han bor i New York og har sin utdannelse fra Universitetet i Texas og Boston College.

Ryan Duffy

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.