Jump to content

Sigbjørn Aanes

Sigbjørn Aanes har vært en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere siden 2010, og har vært ansvarlig for kommunikasjon og mediekontakt siden 2013.

Før han ble statssekretær ved SMK, var han kommunikasjonssjef i Høyre. Han kom til Høyre fra jobben som informasjonssjef i Oljeindustriens landsforening.

Previous sessions

2018

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.