Jump to content

Sigurd Allern

Sigurd Allern er professor i journalistikk ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved Stockholms universitet. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 1997 med en avhandling om forholdet mellom profesjonelle kilder og journalister. Allern var ansvarlig redaktør i Klassekampen (1979-95).

Sigurd Allern

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.