Jump to content

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i avisen Nordlys, som har utgiversted i Tromsø. Fjellheim har lang erfaring i norsk presse, blant annet fra Dagbladet og NRK. Han har markert seg som en uavhengig og tydelig stemme i samfunnsdebatten, med ståsted i Nord-Norge.

Skjalg Fjellheim

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.