Jump to content

Terje Tvedt

Terje Tvedt er professor i geografi, historie og statsvitenskap. Han er professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen og professor 2 i historie ved Universitetet i Oslo. Tvedt har skrevet flere bøker om norsk samtidshistorie, særlig om norsk idé- og ideologihistorie. Han er en av verdens ledende eksperter på Nilen og på regionens historie og har skrevet en rekke bøker om dette, hvorav den mest sentrale er The River Nile in the Age of the British: Political Ecology and the Quest for Economic Power. 

Tvedt er dessuten serieredaktør for 6-bindsverket "A History of Water". Han står bak fjernsynsseriene En reise i vannets historie (1997) og En reise i vannets fremtid (2007) og har vært med på å lage flere dokumentarfilmer om norske møter med den ikke-europeiske verden. 

Terje Tvedt har mottatt flere priser for sine filmer og bøker, og han fikk Norges forskningsråds formidlingspris i 2006, Fritt Ord-prisen i 2007 og Gullruten i 2008.

Previous sessions

2018

T Erje Tvedt

Related sessions

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.