Jump to content

Vibeke Ringen

Vibeke Ringen arbeider som produsent for TV-drama i Nordisk Film. Hun har tidligere arbeidet som produsent og eksekutiv i Strix hvor hun har produsert en rekke store underholdningsserier. Vibeke er utdannet dokumentarist fra Høgskolen i Volda og regissør fra The American Film Institute, og har en variert bakgrunn som regissør og produsent fra film og TV. Vibeke fremmer grønnere produksjon og arbeider for en mer bærekraftig produksjonsmetode, og en systematisk reduksjon av bransjens klimaavtrykk.

Vibeke Ringen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.