Jump to content
Archive: 2019

AJ+: Slik engasjerer du et kvinnelig publikum

Al Jazeeras digitalsatsing AJ+ når milliarder av mennesker gjennom sine plattformer på engelsk, spansk, arabisk og fransk. En betydelig del av det digitale publikummet i alle regioner er kvinner. Ved hjelp av en gjennomtenkt filosofi og ledelse fokusert på kjønnsbalanse, bryter AJ+ stadig nye barrierer gjennom engasjerende innhold av høy kvalitet som hyller mangfold og inkludering.

Contributors

Skjermbilde 2023 06 22 kl 10 33 12

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.