Jump to content
Archive: 2021

Facebook Oversight Board: Høyesterett for ytringsfrihet, et godt PR-stunt eller noe midt i mellom?

Ekspertise fra hele verden er plukket ut til å være en del av det såkalte Facebook Oversight Board. 20 rutinerte fagpersoner er allerede på plass, totalt rådet skal telle 40 og fungere som et faglig råd som skal trekke opp grenser for hva Facebook kan og ikke kan publisere–og hvorfor? Men hvilket mandat har de egentlig fått? Og hvordan kan eller skal det håndheves i en digital verden der algoritmene stadig endres? Hvordan er rådet satt sammen, hvordan arbeider de og hvilke forventninger skal vi egentlig ha til dette? 

Facebook er blitt verdens viktigste arena for offentlig debatt. Ikke unaturlig er det stor interesse knyttet til hvordan de opererer. Er rådet å betrakte som en slags høyesterett for ytringsfrihet? Tar Facebook omsider sitt redaktøransvar på alvor, eller er oppgaven helt umulig? Det er mange spørsmål og mye å snakke om når Kjersti Løken Stavrum møter rådsmedlem og tidligere statsminister i Danmark, Helle Thorning-Schmidt på NMD21.

344719

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.