Jump to content
Archive: 2018

Game of Thrones: Game Plan


Gjennom snart åtte sesonger har Greg Spence vært øverste sjef for etterarbeidet til en av historiens største og mest ambisiøse TV-serier: Game of Thrones. Siden 2011 har de årlig produsert ti timer TV-drama, proppet med spesialeffekter som er helt på høyde med de største Hollywood-kinofilmene. Til Nordiske mediedager kommer Greg Spence for å fortelle hvordan de planlegger, budsjetterer og strømlinjeformer produksjonen av en TV-serie som koster nærmere 100 millioner per episode, og hvorfor dette er relevant for produksjoner med mer "nordiske" budsjetter.

Med: Greg Spence

Moderator: Lars Kristian Flemmen

Contributors

Game of Thrones Game Plan NMD 2018 28018924438

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.