Jump to content
Archive: 2022

USA etter Trump: Kampen for demokratiet

Har Donald Trump forandret det republikanske partiet og amerikansk politikk for alltid? Og vil han fra kulissene påvirke hvem som vinner mellomvalget i november? Hvordan har Trumps splittende populisme forandret hvordan journalister i Washington DC jobber og, ikke minst, hva de dekker? Få har fulgt amerikansk politikk tettere og lengre enn veteranen Carl Hulse. Som Chief Washington correspondent i New York Times har han i mer enn 35 år rapportert fra Washington og dekket syv presidentskap og intet mindre enn 18 valg til kongressen.

Nå kommer han til Nordiske Mediedager for å snakke om hvordan Trump og angrepet på Kongressen 6. januar 2021 fortsetter å prege amerikansk politikk. I samtale med Sofie Høgestøl drøfter han også hva vi kan vente i valget 2024, og hvordan det oppleves å drive politisk journalistikk i en tid der desinformasjon vokser i en stadig mer polarisert nasjon.

Contributors

NTB tnr yy Wb2 D4

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.