Jump to content

Sofie Høgestøl

Sofie Høgestøl er en norsk jurist, kjent for de fleste som USA-kommentator på NRK. Høsten 2020 dekket hun valget i USA hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget på en forståelig måte.

Sofie har en spennende og unik bakgrunn. Hun har en doktorgrad fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics. Hun er førsteamanuensis ved UiO. I 2021 kom hun på Kapital sin «40 under 40»-liste.

Sofie har snakket åpent om det å ha dysleksi, at ordblindheten har gjort henne tøffere og at det som voksen nærmest har blitt et fortrinn.

Sofie Høgestøl

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.