Jump to content

Astrid Liland

Astrid Liland er beredskapsdirektør på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Under Ukraina-krigen har hun formidlet om farene ved militære kamphandlinger rundt operative kjernekraftverk og på Tsjernobyl-anlegget. Hun er medlem i Kriseutvalget for atomberedskap, et tverrsektorielt utvalg som skal kunne håndtere nettopp slike atomhendelser som kan ramme Norge.

Hun er utdannet kjernekjemiker fra UiO og tar nå en doktorgrad på deltid på NMBU om samfunnskonsekvenser av atomulykker.

Astrid liland foto dsa a smund holien mo

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.