Jump to content

Cait O’Riordan

Cait O’Riordan er produkt- og informasjonssjef i The Financial Times. Hun er ansvarlig for plattform- og produktstrategi, utvikling og drift på tvers av hele FT-konsernet. O’Riordan jobber tett både med redaksjonen og kommersiell avdeling. Hun er medlem av FTs styre, som er ansvarlig for mediehusets globale strategi og resultater.

Før hun begynte i FT i februar 2016, ledet hun BBCs digitale produktutvikling for London-OL i 2012, og var også en sentral person bak bruker- og inntektsveksten til musikk-appen Shazam.

Cait O Riordan

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.