Jump to content

Charlotte Haug

Charlotte Haug er dr.med. fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad i helsepolitikk fra Stanford University. Hun er internasjonal korrespondent for New England Journal of Medicine, gjesteforsker ved Stanford Health Policy og seniorforsker ved SINTEF Digital, avdeling Helse. 

Hun har arbeidet med klinisk medisinsk forskning og med organisering, prioritering og kvalitet i helsetjenestene både nasjonalt og internasjonalt. Fra 1999 var hun fagsjef for spesialisthelsetjenester i Helsetilsynet. En gjennomgående interesse helt fra studietiden har vært de etiske utfordringene knyttet til behandling av pasienter, medisinsk forskning og publisering av denne forskningen. Som sjefredaktør for«Tidsskrift for Den norske legeforening» fra 2002–2015 brukte hun mye tid både internt og internasjonalt på disse spørsmålene. Hun var også medlem av organisasjonen som setter de internasjonale standarder på dette området, ICMJE (the Vancouver Group), fra 2002–2015, styremedlem i Committee on Publication Ethics (COPE) fra 2005–2015 og visepresident fra 2012–2015. I tillegg var hun medarrangør i verdenskonferansene for forskningsintegritet (WCRI). Hun mottok Council of Science Editors (CSE) sin ærespris for dette arbeidet i 2013.

Charlotte Haug

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.