Jump to content

Dag Idar Tryggestad

Dag Idar Tryggestad er i dag leder av Norsk Journalistlag. Han har 20 års erfaring som tillitsvalgt på organisasjons- og konsernnivå. Tryggestad har bakgrunn fra flere mediehus, og har nå permisjon fra Bergens Tidende.

Dag Idar Tryggestad

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.