Jump to content

Danny Zuker

Danny Zuker er eksekutiv produsent og forfatter på suksess-serien Modern Family. Han startet sin karriere som intern på The Howard Stern Show, og har siden jobbet på en rekke TV-serier, blant annet Just Shoot Me, Grace Under Fire og Roseanne

Zuker har vunnet fem Emmy-priser. Han har hatt egen podcast og opptrer jevnlig på The Hollywood Improv Comedy Club, der Zuker er en av the Smash Story Show Team. I 2018 gav han ut boken He started it, en samling av tweets mellom ham og president Donald Trump:

Previous sessions

2018

NMD 2018 FOLK 41168875934 cropped

Related sessions

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.