Jump to content

Frøy Gudbrandsen

Frøy Gudbrandsen er sjefredaktør i Bergens Tidende, og tidligere politisk redaktør og kommentator i samme avis. Gudbrandsen har jobbet mye med Bergens Tidende som et bærekraftig mediehus, trappet opp satsingen på klima i avisen, og hadde en klimapodkastserie i forkant av klimatoppmøtet.

Frøy Gudbrandsen

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.