Jump to content
Archive: 2022

Medieundersøkelsen: Bør klimaforskerne fortelle oss at det går til helvete?

«Vi kommer alle til å dø!», skriker Leonardo Di Caprios forsker på direktesendt TV i katastrofefilmen «Don’t Look Up». Noen klimaforskere mener at også alvoret i klimakrisen ikke kan eller bør underspilles. Andre frykter at slik alarmisme bare fører til passivitet og handlingslammelse.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi har stadig dårligere tid på oss for å begrense den globale oppvarmingen. Men selv om klimaforskerne i stor grad er enige om hva som kommer til å skje, er de uenige i hvordan budskapet best kommuniseres.

Hvordan skal mediene forholde seg til klimaforskere med ulike tilnærminger til hvordan deres dramatiske funn best bør formidles? Og bør mediene gjøre andre vurderinger knyttet til balanse og språkbruk når de dekker klima enn andre problemstillinger?

I 2022 har Medieundersøkelsen gått ut til norske journalister, redaktør og forskere, i tillegg til Norges øvrige befolkning. Blant forskerne, journalistene og redaktørene kan vi også se nærmere på dem som jobber med klima. På Mediedagene får du resultatene, og vi har invitert et utvalg tydelige stemmer for å diskutere sentrale problemstillinger knyttet til hvordan forskere og medier bør forholde seg til klimakrisen.

Dont Look Up bilde 1

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.