Jump to content

Nils Chr. Stenseth

Nils Chr. Stenseth er professor i økologi og evolusjon og har arbeidet mye med økologiske og evolusjonære effekter av klimavariasjon med referanse til en rekke ulike system (marine, terrester og ferskvann). Han er en av hovedforfatterne av delrapport 2 av den sjette IPCC rapporten som nettopp ble publisert. Foruten faglig arbeid deltar han mye i publikums-åpne arrangementer og debatter i media.

Nils Chr Stenseth

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.