Jump to content

Hans Høeg

Hans Høeg, Stabsjef, Representantenes Hus

Hans Høeg er utdannet sivilingeniør og har grunnlagt selskaper innen medisinsk teknologi, fornybar energi, og utdanning. I 2012 forvillet en kompis fra studietiden på MIT seg inn i Representantens Hus og overtalte Høeg til å bli den første norske stabssjefen i historien. Opplevelsene i den amerikanske kongressen var så hårreisende at de i samarbeid med Cappelen Damm nå sammenfattes i en tell-all beretning fra innsiden, der en fyr fra Kentucky og en fyr fra Drammen prøvde å snu opp ned på det republikanske etablissementet.

Hans Høeg

Subscribe to our newsletter for program updates, activities, important deadlines and more! By registering, you accept the following privacy terms.